Investigative Journalism

07 September 2020

Educational project

Investigative Journalism

Investigative Journalism is een interdisciplinaire 7,5 EC module op masterniveau, waarin studenten onderwerpen rond het thema relatie tussen wetenschap en samenleving op journalistieke wijze onderzoeken. In 2020 hebben de docenten, met behulp van subsidie vanuit het programma Community Engaged Learning, een stappenplan ontwikkeld voor studenten om de brug te slaan naar het grotere publiek.

Achtergrond

Investigative Journalism slaat een brug tussen academisch onderzoek en de journalistiek. Het is een interdisciplinaire 7,5 EC module die openstaat voor alle UU-masterstudenten, waarin zij onderwerpen rond het thema relatie tussen wetenschap en samenleving op journalistiek wijze onderzoeken. Studenten werken in teams van drie of vier aan vragen rond wetenschappelijke integriteit, onderzoeksfinanciering, de effectiviteit van innovatiebeleid, en de impact van onderzoek op de samenleving. Ze schrijven er een artikel over dat aan journalistieke én academische standaarden voldoet. Studenten worden hierin gecoacht door docenten van de Universiteit Utrecht en door onderzoeksjournalisten van het onderzoekscollectief SPIT.

De cursus is opgezet op expliciet verzoek van studenten, vanuit een sterke behoefte aan vaardigheden zoals journalistiek interviewen, schrijven, redigeren en pitchen van relatief korte stukken die in the spur of the moment worden geproduceerd. De cursus vervult een belangrijke brugfunctie tussen universiteit en samenleving, omdat studenten kennismaken met concrete vragen uit de samenleving die zij leren interpreteren en onderzoeken. Het is daarmee een vorm van Community Engaged Learning.

Beschrijving & doelen

Bij de eerste keer dat de cursus gegeven werd, bleek dat studenten moeite hadden met het vinden van een goed onderzoeksonderwerp. De onderzoeksvragen waren vaak te academisch, lastig in korte tijd tot een goed einde te brengen of niet interessant voor een groot publiek, terwijl het doel van de cursus is om de verbinding te leggen met een groter niet academisch publiek. Studenten bleken behoefte te hebben aan meer houvast. In 2020 hebben de docenten, met behulp van subsidie vanuit het programma Community Engaged Learning, een stappenplan ontwikkeld voor studenten om de brug te slaan naar het grotere publiek en hebben zij de studenten toegang te gegeven tot Company info, een onmisbaar instrument voor onderzoeksjournalisten.

Resultaten

A. Stappenplan

De docenten hebben een methode ontwikkeld waarbij studenten op weg worden geholpen het belangrijkste doel van onderzoeksjournalistiek onder de knie te krijgen. Het accent in de methode ligt op samenwerking met burgerinitiatieven.

Onderzoeksjournalistiek is er om de macht te controleren, of om misstanden in een democratie op te speuren, maar het is niet aan de journalist om te bepalen wat belangrijk is. Die keuze hoort te liggen bij de burger, vandaar dat in onze methode het accent ligt op samenwerking met burgercollectieven, die zich richten op maatschappelijke misstanden.

De stappen zijn:

Samen met de docenten stellen studenten een shortlist op van potentieel interessante onderwerpen waarmee burgercollectieven zich bezig houden. Welke Wob-verzoeken zijn er ingediend, en zijn er bijvoorbeeld al onderzoeksbureaus of advocaten ingeschakeld?

Studenten kijken hier vooral naar de kwaliteit en de volledigheid van die onderzoeken. Wat is er al bekend en waar liggen de hiaten? Wie heeft kennis van de zaak? Wie wil daar in de openbaarheid over praten? Tijdens deze fase wordt een groslijst samengesteld van mensen die potentieel interessant zijn om te interviewen.

Op basis van dit onderzoek stellen studenten vragenlijsten op waarmee ze het veld intrekken. Op basis van interviews, reportages en desktop research wordt de kern van het verhaal uitgediept en een verhaallijn vastgesteld.

Studenten dichten de gaten in het verhaal, werken een concept uit, en werken ten slotte toe naar een eindartikel.

B. Company info

Company info is een databestand met gegevens uit de Kamer van Koophandel. Hierin staan alle jaarverslagen, oprichtingsaktes en functionarissen van alle Nederlandse bedrijven. Dit is een duur maar onmisbaar instrument voor onderzoeksjournalisten, omdat deze informatie niet op andere wijze is in te winnen. Studenten gebruiken deze informatie in stap 2 van bovenstaand stappenplan.

Lees verder

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!