<< Educational design

Course design


Figuur 1. Educational Design: course design

** UNDER REVIEW **

Nieuwe cursussen die ontwikkeld moeten worden krijgen een opdracht mee omdat elke cursus een rol vervult in het behalen van de eindtermen van de opleiding. Er moeten bepaalde kennis en vaardigheden aan bod komen. Ook moet de cursus passen binnen de onderwijsvisie en moeten werkvormen, aantal toetsen en cultuur daarop aansluiten. 

Dat neemt niet weg dat binnen deze kaders nog veel uitgewerkt moet worden. Een docententeam besluit over de leerstof, de leeractiviteiten en de toetsinhoud. Daarbij is afstemming nodig met docenten van andere cursussen om afwisseling te bereiken en piekbelasting van studenten te voorkomen. 

UU support on curriculum design