Ontwikkeling van selectieprocedures en -instrumenten (Select-UU)

01 September 2018

Educational project

Ontwikkeling van selectieprocedures en -instrumenten (Select-UU)

Dit project beoogt de selectieprocedures binnen de UU te verbeteren door daarvoor betrouwbare instrumenten te ontwikkelen. Deze instrumenten moeten aansluiten op de specifieke vaardigheden die binnen een opleidingen van belang zijn (alignment). Vooral de ontwikkeling van instrumenten voor de selectie op hogere cognitieve vaardigheden die aansluiten bij opleidingsdoelen zijn daarbij de uitdaging.

Achtergrond

Op steeds meer plekken in het onderwijs speelt selectie een rol. De UU heeft verschillende selectieve bacheloropleidingen, kent een volledig selectieve masterfase en selecteert voor honoursprogramma’s en -activiteiten. Van deze selectieprocedures hangt veel af, zowel voor kandidaten als voor de samenstelling van studentpopulaties. Dat opleidingen verschillende vaardigheden verwachten van studenten maakt selectie ingewikkeld. De beschikbaarheid van betrouwbare, valide selectie-instrumenten is beperkt, zeker voor het selecteren op andere vaardigheden dan het reproduceren en begrijpen van informatie.

Projectbeschrijving

Binnen het project zal gewerkt worden aan, en geëxperimenteerd met, de ontwikkeling van nieuwe instrumenten gericht op met name hogere-orde cognitieve vaardigheden (‘HOCS’). Huidige selectieprocedures van 6 opleidingen (Rechtsgeleerdheid, B&O, PPE, GSS, Diergeneeskunde en BMW ) worden jaarlijks systematisch onderzocht en geëvalueerd vanuit het innovatieve principe van alignment en effecten op student-populatie. Op basis hiervan wordt de selectieprocedure aangepast, dus interventie wordt direct gekoppeld aan de directe feedback uit de evaluatie.

Daarnaast worden er minstens twee experimenten gedaan met instrumenten die specifiek ontwikkeld zijn voor het in kaart brengen van HOCS, en deze worden geëvalueerd. Daarmee levert het project nieuwe selectie-instrumenten op waarmee opleidingen meer diverse relevante vaardigheden kunnen meenemen in hun selectie.

Doelen

De doelen van het project zijn:

1.       Nieuwe, betrouwbare selectie-instrumenten ontwikkelen die aansluiten op de specifieke vaardigheden die binnen een opleiding belangrijk zijn (alignment), vooral hogere-orde cognitieve vaardigheden zoals analyseren, evalueren en creëren.

2.       Het systematisch evalueren en naar aanleiding daarvan aanpassen van selectieprocedures om een breder palet aan relevante vaardigheden van kandidaten te belonen in het selectieproces. Op deze manier worden kandidaten met meer diverse kenmerken en vaardigheden toegelaten.

Verwachte resultaten

Aan het einde van het project worden de volgende resultaten verwacht:

  • Versterkte procedures van de deelnemende opleidingen,
  • Nieuwe selectie-instrumenten,
  • Bredere kennisbasis binnen de UU (waaronder de Special interest group: Expertise in Admissions)
  • Een praktisch handboek om de alignment te versterken, geschreven op basis van wetenschappelijke selectie-literatuur, de experimenten en evaluaties van selectieprocedures aan de UU en elders in de wereld.
Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!