Interculturele competenties

01 September 2017

Educational project

Interculturele competenties

Dit USO-project richt zich op de bevordering van interculturele competenties van studenten, docenten en staf van de UU. Er wordt gewerkt aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het cursusaanbod voor studenten, en aan de professionalisering van docenten en ondersteunend personeel.

Achtergrond

Er is een grote discrepantie tussen het voornemen in het recente strategisch plan van de Universiteit Utrecht om studenten, docenten en personeel met interculturele competenties uit te rusten en de alledaagse praktijk in vele opleidingen. Bij enkele opleidingen binnen Geesteswetenschappen (GW), Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO),  Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en het University College Utrecht (UCU) is gelukkig wel expertise inzake interculturele competenties aanwezig, maar het ontbrak tot nu toe aan goede uitwisseling. Het project richt zich daarom op:

  • het verbeteren van de samenwerking tussen experts;
  • het verhogen van de zichtbaarheid van bestaand cursus- en trainingsaanbod op het gebied van interculturele communicatie.

Het project wordt ondersteund door een adviesraad van binnen en buiten de Universiteit Utrecht, bestaande uit 25 leden. De samenstelling is hier te vinden: Adviesraad ICUU project 2018.

Doelen

Logo ICUU

Het USO-project ‘Intercultural Competencies for Utrecht University (ICUU)’ richt zich op de bevordering van interculturele competenties van studenten, docenten en staf.

Het doel van het ICUU project is drieledig:

 

1. Zichtbaarheid en toegankelijkheid cursusaanbod studenten

In de eerste plaats richt het ICUU project zich op het verbeteren van de samenwerking tussen experts en het verhogen van de zichtbaarheid van bestaand cursusaanbod op het gebied van interculturele communicatie. Dit aanbod moet beter toegankelijk gemaakt worden voor studenten van andere opleidingen. Dit betreft bijvoorbeeld het inrichten van een minor Interculturele Communicatie en het implementeren van de pilot van het afgelopen jaar voor uitgaande Erasmusstudenten. In deze cursus (2,5 ECTS) zullen studenten van allerlei opleidingen vooraf, tijdens en na afloop van hun Erasmusuitwisseling worden begeleid zodat zij zich beter bewust worden van wat ze in het buitenland geleerd hebben aan interculturele competenties en hoe deze competenties relevant zijn voor hun toekomstige beroepspraktijk. Verder komt er een samenwerking tussen experts van UCU en collega’s van Farmacie om te zien hoe het curriculum van Farmacie beter kan inspelen op de talige en culturele diversiteit in deze opleiding waar relatief veel studenten met een migratieachtergrond aan deelnemen.

In de tweede plaats richt het ICUU project op het vergroten van de professionalisering van docenten: het trainingsaanbod van Onderwijsadvies & Training op het gebied van ‘Teaching in the International Classroom’ zal worden versterkt. Bovendien wordt gekeken hoe de aandacht voor interculturele competenties een structureel onderdeel uit kan maken van BKO professionaliseringstrajecten in verschillende faculteiten. Ten slotte komt er een pilot ‘Train the trainer’, waarin docenten en stafleden hun eigen interculturele competenties zodanig kunnen uitbouwen dat zij deze ook kunnen overdragen aan collega’s.

In de derde plaats stelt het ICUU project zich ten doel de professionalisering van ondersteunend personeel bij international offices, studiepunten en studieadviseurs te vergroten. Het project start met een pilot bij de international offices. Authentieke interactiesituaties met internationale studenten en docenten worden verzameld en geanalyseerd om een interculturele training te ontwikkelen. Het is de bedoeling dit trainingsaanbod onder te brengen bij het reguliere professionaliseringsaanbod waar alle medewerkers van de Universiteit Utrecht van gebruik kunnen maken.

Resultaten

Het project heeft tot nu toe de volgende resultaten opgeleverd:

Studenten cursussen:

Trainingen voor docenten & OBP (alleen voor UU-medewerkers):

Aanbod curriculum

  • Audit tool – interculturele competenties: start het gesprek met je collega’s over de mate van aandacht voor en het belang van interculturele competenties in je BA/MA-programma (beschikbaar via Onderwijsadvies & Training, Gemma Corbalan)
  • Toolkit alumni – interculturele competenties: vraag je alumni naar hun geleerde interculturele competenties gedurende hun studie, welke ze hebben gemist en welke ze nu nodig hebben in hun werk

De ICUU-projectleden hebben zich na afloop van het USO-project informeel georganiseerd als Expertisenetwerk Interculturele Communicatie (ENICC), onderdeel van departement Talen, Literatuur en Communicatie (Geesteswetenschappen).

Blogs:

Lees ook:

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!