Community service en community engagement

01 August 2017

Educational project

Community service en community engagement

Dit project had ten doel maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteit beter zichtbaar maken, studenten kennis en vaardigheden laten ontwikkelen die hen voorbereiden op een betekenisvolle rol in de samenleving en innovatieve onderwijsvormen ontwikkelen waarin community service en engagement geïntegreerd zijn.

Bekijk hier het whitepaperover de ontwikkeling van het Learning Lab in Overvecht.

Achtergrond

De Universiteit Utrecht heeft in haar Strategisch Plan opgenomen met onderwijs en onderzoek te willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Community service staat daarom hoog op de universitaire agenda. In aansluiting daarop stelt dit project voor om ervaringsgericht onderwijs te ontwikkelen rond de concepten Community Service en Community Engagement. ‘Community service’ benadrukt dat de universiteit haar kennis ten dienste wenst te stellen aan de samenleving. ‘Community Engagement’ wijst op de wederzijdse bijdrage van academische actoren en maatschappelijke stakeholders aan het oplossen van vraagstukken.

Projectbeschrijving & doelen

Het project beoogde bij te dragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de UU door studenten tijdens hun studie in staat te stellen hun kennis, ondernemendheid en creativiteit in te zetten en verder te ontwikkelen bij het aanpakken van maatschappelijke issues. Dit is gedaan door onderwijs te ontwikkelen vanuit community service en community engagement. Onderwijs waarin de verbinding met het doen van (actie)onderzoek centraal staat en waarin het bereiken van maatschappelijke impact belangrijk is. Ook resulteerde het project in nieuwe inzichten en praktijken op drie aspecten van universitair onderwijs: curriculumontwikkeling, onderwijsvormen en toetsing.

De complexiteit van de vraagstukken vraagt om een benadering die meerdere perspectieven samen brengt. Geowetenschappen leverde een ruimtelijke perspectief op stedelijke problematiek, UCU gaf vanuit diverse disciplines aandacht aan ‘civic engagement’ en B&O (REBO) richtte zich op het besturen en organiseren van maatschappelijke thema’s. Daarbij zijn ook de perspectieven van ‘stakeholders’ in Utrechtse wijken betrokken.

Resultaten

Binnen het project zijn tot nu toe de volgende resultaten behaald:

Lees ook:

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!