What on Earth are we doing? Denkvaardige aardwetenschappers in de BSc en MSc

25 March 2023

Educational project

What on Earth are we doing? Denkvaardige aardwetenschappers in de BSc en MSc

Aansluitend op een lopend project van de Bètawetenschappen faculteit in de geschiedenis en filosofie van de klimaat- en aardsysteemwetenschappen wordt er gekeken naar onderwijsontwikkeling van vakinhoud van de Bachelor en Master Aardwetenschappen. Het doel van dit project is om met de gezamenlijke kennis van, en inzichten in, geschiedenis en filosofie van de aard- en klimaatwetenschappen een nieuwe cursus te ontwikkelen om studenten academische reflectievaardigheden aan te leren. 

Achtergrond

In de bachelor en master Aardwetenschappen zijn reflectie op de wetenschap en de historie ervan onderontwikkeld, maar dit wordt inmiddels wel gezien als een belangrijke te ontwikkelen vaardigheid in de curriculumherziening. Reflectie vormt niet alleen een belangrijke contextualiserende rol van de eigen wetenschappelijke activiteit, maar genereert ook vaardigheden die bij elke onderzoeksstap van de geowetenschapper in wording van groot belang zijn. Kennis van belangrijke en zeer concrete casussen in de filosofie en geschiedenis van de eigen wetenschap maakt tot betere wetenschappers (zie bijv. Kleinhans 2021). Het conceptuele gereedschap uit de History and Philosophy of Science (HPS) is echter wereldwijd niet of nauwelijks uitgewerkt voor de aardwetenschappen, noch ontwikkeld voor onderwijs hierin. Dit zou op korte termijn moeten gebeuren om deze vaardigheden in de curriculumherziening mee te kunnen nemen.

Er ligt een mooie kans voor aansluiting bij de ontwikkeling van twee cursussen bij het Freudenthalinstituut (FI, onderdeel van Descartes): in dit en komend collegejaar worden een bachelorcursus en een nieuwe mastercursus ontwikkeld door een speciaal daarvoor aangestelde docent voor studenten van IMAU, Sustainability Science, en met honorering van dit voorstel dus ook voor ons.

Projectomschrijving

Om de brug te slaan tussen een HPS cursus in ontwikkeling en de specifieke behoeften van studenten aardwetenschappen, is betrokkenheid van studenten aardwetenschappen essentieel. Ervaringen van pilots zullen worden meegenomen. Dit betreft niet alleen de ervaringen in de eerstejaarscursus Tijd en Causaliteit maar ook de honourscursus Geologica van enkele jaren geleden. Door een paar nog aan te stellen studentassistenten zullen de volgende activiteiten worden ondernomen:

  1. Meet the earth sciences: Inzicht, ervaring en voorbeelden van lesmateriaal in de Aardwetenschappen vanuit het perspectief van studenten en studentassistenten voeden aan het ontwikkelteam van het HPS vak
  2. Flip the teachers: mock veldexcursie in Nederland, laboratoriumbezoek in ESL en kwantitatief data-of modelpracticum met de assistenten als docenten en de docenten HPS als studenten
  3. Sparring partners: feedback op het ontwerp in ontwikkeling voor de HPS cursus, de leerdoelen, de leeractiviteiten en te lezen literatuur, met name op de aansluiting met de aardwetenschappen en de aansluiting bij de bachelorstudenten
  4. Double check: verzamelen en samenvatten van geanonimiseerde feedback van medestudenten Aardwetenschappen op het ontwerp van de HPS cursus, met name van studenten die assistentschappen hebben gedaan en/of deelnemen aan bijv. een opleidingscommissie, en in samenwerking met de UAV (studievereniging).

Doel

Het doel van dit project is de benodigde innovatie: aansluiting van HPS bij de materie en belevingswereld van bachelorstudenten aardwetenschappen, zodanig dat de leerdoelen en leeractiviteiten de studie aardwetenschappen versterken.

Resultaten

De resultaten worden gebruikt om het ontwerp en de eerste test van de cursus geschikt te maken voor studenten aardwetenschappen, en een ontwerp voor te bereiden van een vak (of half vak) dat in het curriculum Aardwetenschappen kan worden ingebouwd, en (zeker in de eerste paar jaar) verzorgd kan worden door Boom en Kleinhans.

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!