Formatieve Toetsing implementeren in M&S bachelor cursussen

14 May 2023

Educational project

Formatieve Toetsing implementeren in M&S bachelor cursussen

Projectinformatie

Dit project heeft streeft naar het ontwikkelen en het implementeren van formatieve toetsing in de 5 verplichte Methode en Statistiek (M&S) bachelor en premaster cursussen. Het doel is om met het gebruik van formatieve toetsing het leerproces van de studenten beter te ondersteunen. Wanneer formatieve toetsing of werkvormen op een effectieve manier wordt ingezet, leren studenten strategieën aan voor studeren die ze in hun hele bachelor en master kunnen gebruiken. Door een effectief gebruik van formatieve toetsing kunnen per cursus wellicht ook minder summatieve toetsen worden afgenomen. Dit kan een waardevolle bijdrage leveren in het verminderen van de werkdruk onder docenten. De formatieve toetsen of werkvormen kunnen één keer gemaakt worden en kunnen daarna meerdere jaren gebruikt worden. Ieder jaar is er wel wat werk voor docenten, omdat de studenten op groepsniveau feedback krijgen en er eventueel aanpassingen gedaan kunnen worden aan het onderwijs.

Doel en resultaten

Dit project hoopt op het ontwikkelen van formatieve activiteiten die het leerproces van de student ondersteunen. We willen een lijn uitzetten binnen de bachelor cursussen M&S waarbij in de niveau 1 cursus meer sturing in het leerproces wordt gegeven en dat we deze sturing in de niveau 2 en 3 cursus afbouwen. Ook willen we kijken of de inzet van formatieve toetsing kan leiden tot het aanbieden van minder summatieve toetsen. Het uiteindelijke resultaat zal hopelijk bestaan uit activiteiten die meerdere jaren gebruikt kunnen worden en daarmee een vaste plek krijgen in de cursussen. 

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!