08 June 2022

Knowledge item

Lessons learned van onderwijs tijdens COVID-19

In dit document wordt gereflecteerd op de uitdagingen en innovaties van het hybride- en afstandsonderwijs tussen voorjaar 2020 en voorjaar 2022. Dit document bouwt voort op een artikel geschreven door Senior Fellows van de UU in het najaar van 2020 waarin vijf lessons learned van de coronapandemie worden beschreven. Hieronder worden de bevindingen rondom die vijf lessen kort beschreven en het volledige document is onderaan deze pagina te vinden.

Het online onderwijs tijdens de coronaperiode had zowel voor- als nadelen. Het grote nadeel was het gemis van sociale contacten en motivatie bij studenten. Een voordeel dat door docenten genoemd werd, was het gebruik van e-modules en kennisclips ter vervanging van (online) hoorcolleges. Het is belangrijk om met de opgedane kennis op zoek te gaan naar een juiste blend van onderwijsvormen.
Door de pandemie is de ongelijkheid tussen studenten vergroot, omdat niet iedereen dezelfde mogelijkheden had om goed online onderwijs te volgen. Aan de andere kant heeft te groei van verschillende (online) onderwijsvormen ook de toegankelijkheid van het onderwijs vergroot. Het is nu van belang om in dialoog met studenten te kijken welke vormen van onderwijs aansluiten bij hun behoeften en die verschillende vormen in te zetten in het onderwijs. Daarnaast is het belangrijk docenten te ondersteunen bij het verbeteren van de inclusiviteit. 
Tijdens de pandemie viel een deel van de sociale cohesie weg, zowel voor studenten als medewerkers. Studenten ervaarden hierdoor bijvoorbeeld studeerproblemen en een verminderd welzijn. Sommige medewerkers ondervonden juist meer verbinding met collega’s, omdat actiever steun bij elkaar werd gezocht, en docenten klopten meer aan voor ondersteuning. Het is belangrijk om aandacht te blijven besteden aan community-vorming en interactie.
Studenten vonden online proctoring, waarbij live meegekeken wordt met een online tentamen, over het algemeen niet fijn werken. Daarnaast is online proctoring ook erg privacygevoelig, tijdrovend en nog steeds fraudegevoelig. Ook het omzetten van tentamens naar take-home of open boek tentamens was niet ideaal omdat het veel tijd kost. Voor toetsing geldt dat er een sterke voorkeur is voor toetsing op locatie.
Het is belangrijk om studenten te laten werken aan actuele, maatschappelijke vraagstukken. Dit was al duidelijk, maar is nu weer sterk naar boven gekomen. Om studenten te ondersteunen in het omgaan met onzekerheid kan de universiteit bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van studenten, bijvoorbeeld door het betrekken van medewerkers en docenten bij studentenwelzijn.

Lees vooral het hele document waarin de bevindingen uit het onderwijs tijdens COVID-19 en aanbevelingen voor de toekomst van ons onderwijs uitgebreid beschreven staan.

 

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!