Kenniscentrum Open Educatie (KOE)

14 May 2023

Educational project

Kenniscentrum Open Educatie (KOE)

Dit project beoogt de belangen van Open Science in Education the behartigen d.m.v. het ontwikkelen van een openbaar kenniscentrum vol met Open Educational Materials (OEM). Momenteel missen de open science leerlijnen namelijk nog een verbindende factor: een database met gemakkelijk vindbaar en herbruikbaar onderwijsmateriaal. Middels dit project worden ontwikkelaars voor OEM opgeleid.

Achtergrondinformatie

Onze universiteit is internationaal koploper op het gebied van Open Science. Een recente ontwikkeling is de start van het tracé Open Science in Education. Er is behoefte om open science principes op te nemen in zowel de inhoud als de vorm van ons onderwijs. Met betrekking tot de inhoud van onderwijs zijn de afgelopen jaren reeds twee FUSO aanvragen gehonoreerd. Dankzij deze investering worden momenteel open science leerlijnen geïmplementeerd in de bachelorprogramma’s van alle afdelingen. De huidige aanvraag is gericht op de vorm van onderwijs: zogenoemde Open Educational Materials (OEM); onderwijsmateriaal dat gedeeld wordt conform de FAIR principes en dus gemakkelijk vindbaar en herbruikbaar is – in de eerste plaats binnen de organisatie, en in tweede plaats eventueel daarbuiten.

De urgentie van deze opdracht is groot: Er is veel animo binnen FSW om open materialen te ontwikkelen en te delen. Er zijn ook platformen voor de disseminatie van open materialen – GitHub en FigShare worden momenteel het meest gebruikt door UU-medewerkers, maar beide platformen hebben beperkingen op het gebied van de FAIR criteria.

Doel

Dit voorstel heeft als doel de ontwikkelaars van OEM op te leiden, samen te brengen en het onderlinge contact te intensiveren. Het motto hierbij is co-creatie en inspiratie door contact met andere ontwikkelaars. Door middel van dit FSO-project willen wij ons inzetten voor docentprofessionalisering en communityvorming op het gebied van OEM om daarmee onze faculteit en onze universiteit nationaal op de kaart te zetten.

Project en resultaten

1. Voldoen aan de behoefte naar een facultair Kenniscentrum Open Educatie (KOE) over OEM en mensen voorlichten over onderwijsvormen, licenties, en disseminatie van open materialen.

2. Via KOE alle bestaande ontwikkelaars van OEM verenigen en toegankelijk maken. Collega’s kunnen dan makkelijk ontdekken welke materialen waar en door wie zijn gedeeld.

3. Illustratieve voorbeelden op EduSources plaatsen van open onderwijsmateriaal uit alle afdelingen.

4. In samenwerking met O&T werken aan de ontwikkeling van een leergang op basis van de Proeftuin waarin docenten gaan verkennen welke componenten van hun onderwijs baat zouden hebben bij openheid en onder supervisie kunnen werken aan de ontwikkeling hiervan.

5. In het faculteitsoverstijgende USO-project ‘Onderwijs met professionals’ is grote interesse in het delen van reguliere Utrechtse onderwijsmaterialen in het publieke domein en deze materialen aan te wenden voor andere onderwijsactiviteiten en voor onderwijs voor professionals.

6. Samen met universitaire experts en de bibliotheek de juridische implicaties van OEM in kaart brengen, in termen van intellectueel eigendom en copyright en de bijbehorende licenties. Vervolgens deze praktische en juridische inzichten toegankelijk maken in KOE; duidelijk maken welke vrijheden en beperkingen docenten zelf hebben in het open maken van onderwijsmaterialen en de ontwikkeling hiervan.

7. Community building door middel van een OSCU member initiative: Maandelijkse bijeenkomst in de Boothzaal; iedere bijeenkomst start met een gastlezing van een expert op een relevant onderwerp, gevolgd door discussie over ervaringen en ideeën over OEM, en een evaluatie van de voortgang van dit project.

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!