Community Engaged Learning voor Honours Profileringscursussen

25 March 2023

Educational project

Community Engaged Learning voor Honours Profileringscursussen

Honours studenten zijn de toekomstige leiders in onze maatschappij en spelen daarmee een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Het doel van dit project is om een training, manual, vlog en webpagina te ontwikkelen waarmee studenten zelfstandig (alleen of in kleine groepjes) een Community Engaged Learning (CEL) project voor en met maatschappelijke partners op kunnen zetten voor een honours profileringscursus(7.5 EC).

Achtergrond

De Honours Studenten (ca. 125) komen vanuit de 4 verschillende bachelor opleidingen (AW, SGPL, GSS en NW&I) van de faculteit, en worden via het Honours Programma automatisch getraind om interdisciplinair te denken en werken vanuit verschillende theoretische perspectieven. De mogelijkheden om samen te werken met en voor maatschappelijke partners, zijn niettemin schaars en nog niet integraal in het Honours Programma opgenomen. En dat is jammer, want juist Honours studenten zijn erg maatschappijbewust en maatschappelijk betrokken. Ze hebben meer dan gemiddeld de eigenschappen van wereldverbeteraars. Het leren via een Community Engaged Learning (CEL)/Challenged Based Learning (CBL) project draagt bij aan de doelstellingen van het Honours Programma, met name aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten als toekomstige maatschappelijke leiders.

Projectomschrijving

We willen studenten leren om een CEL-project als Honours Profileringscursus zelfstandig op te zetten en uit te voeren. Zo kunnen studenten concrete ervaring opdoen met het samenwerken met docenten/staf én maatschappelijke partijen en het bijeenbrengen en gebruiken van verschillende vormen van kennis, om samen met deze partijen concrete en integrale oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen aan te gaan.

We willen een training (4 korte workshops van max. 2 uur), 4 vlogs, een manual en webpagina, die voor alle 125 Honours studenten interessant zijn, en waarmee degenen die willen ook zelfstandig zo’n project kunnen opzetten. De thema’s van de workshops en bijbehorende vlogs zijn:

  • Hoe vind je relevante en geschikte netwerkpartners?
  • Hoe pak je samenwerking (via skills en compassie) aan met deze partners?
  • Hoe communiceer je met deze partners?
  • Hoe zorg je dat je van deze samenwerking leert, hoe reflecteer je hierop?

Resultaten

De opgedane kennis en ervaring kan in de toekomst ook gebruikt worden voor de ontwikkeling van een Honours-breed CEL-project voor alle studenten gedurende een heel semester. De training zal worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de CEL/CBL experts van CAT.
Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!