Aardwetenschappen in de maatschappij

25 March 2023

Educational project

Aardwetenschappen in de maatschappij

Binnen de herziene bachelor Aardwetenschappen komt in het eerste jaar speciale aandacht voor “Aardwetenschappen in de maatschappij”. Dit vak zal zich richten op het toekomstige werkveld van de studenten en daarnaast een overzicht schetsen van de rol van Aardwetenschappen in maatschappelijke vraagstukken. Het draagt bij aan de positionering van studenten als aardwetenschapper in de maatschappij, aan een toekomstperspectief en aan een brede kijk op het vakgebied.

Achtergrond

De huidige opleiding Aardwetenschappen biedt een grondige basis in het vakgebied. De potentiele arbeidsmarkt bestrijkt o.a. grote internationals, generieke en specialistische adviesbureaus, overheden en ngo’s. Daarnaast speelt aardwetenschappen een belangrijke rol bij maatschappelijke discussies zoals klimaatadaptatie, gaswinning, bodemdaling, veiligheid/natuurgeweld. Jaarevaluaties en alumni-enquetes geven aan dat studenten zowel het arbeidsperspectief als de maatschappelijke positie van het vakgebied missen in de opleiding. Deze twee leemtes in de opleiding maken dat studenten moeite hebben hun identiteit als aardwetenschapper te verwoorden en aan buitenstaanders uit te leggen wat een aardwetenschapper is/doet/kan. Bij de herziening van de bachelor is het nadrukkelijk de bedoeling ruimte te scheppen voor deze aspecten: Aardwetenschappen en de Maatschappij. In dit project zal dit vak worden opgezet en uitgewerkt, zodat het in 2023-2024 voor het eerst gegeven zal kunnen worden.

Projectomschrijving

Fase 1: Bouwtekeningen maken voor het vak:
  1. Zoeken van een persoon om het project vorm te geven die in nauw contact met trackcoördinatoren in gesprek gaat over de invulling.
  2. Ervaringen van andere opleidingen inventariseren en wijze lessen meenemen.
  3. Een framework opzetten waarmee sprekers uit verschillende richtingen kunnen worden geselecteerd en waarmee potentiele onderwerpen uit maatschappelijke discussies kunnen worden behandeld.
  4. Opzetten van het vak middels frameworks en opgehaalde informatie.
Fase 2: Vormgeven van het vak. Hier worden werkvormen en toetsvormen uitgewerkt, studiewijzers geschreven en sprekers uitgenodigd.
Leerdoelen voor studenten zijn het belang van aardwetenschappen kunnen verwoorden bij maatschappelijke discussies en het creëren van inzicht omtrent arbeidsperspectieven na de opleiding.

Doel

Het doel van dit project is het opzetten en geven van een vak op basis van de uitgangspunten en leerdoelen zoals hierboven aangegeven.

Resultaten

Na afloop van het project zal het vak Aardwetenschappen in de Maatschappij volledig zijn voorbereid en kan het een eerste keer gegeven worden. De opzet van het vak kan interessant zijn voor veel andere opleidingen, met name die waar het vakgebied breed is en waar het arbeidsperspectief niet scherp afgebakend is.

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!