Zelfregulering in de bachelor SGPL

22 March 2023

Educational project

Zelfregulering in de bachelor SGPL

Dit project beoogt studenten in de bachelor SGPL de handvatten te geven om weloverwogen keuzes te maken op het gebied van de studie- en professionele loopbaan. Op een aantal strategisch gekozen momenten in jaar 2 en 3 van de bachelor krijgen studenten inzicht in de keuzemogelijkheden, reflecteren zij op hun eigen persoonlijke ontwikkeling en leren zij de bijdrage van geografen en planologen aan het werkveld te duiden.

Achtergrond

Veel studenten in de bachelor SGPL maken pas laat in de bachelor een keuze voor een minor, exchange of stage. Deze keuze berust vaak ook deels op ‘toeval’: door contact met andere studenten, of meer praktisch door positionering van cursussen in bepaalde perioden of timeslots. Het maken van weloverwogen keuzes voor de studie- en professionele loopbaan blijkt lastig voor een groot deel van onze studenten. In het eerste jaar van de vernieuwde bachelor hebben we de keuze gemaakt voor een relatief zwaar tutoraat om zo met de studenten vorm te geven aan zelfregulering. In jaar 1 zelf zijn echter nog weinig keuzes te maken (verplichte cursussen) waardoor de zelfregulering meer gaat over managen van tijd, prioriteit, planning, eigen ontwikkeling en bewuste keuzes maken over studie en toekomst.
Uitbreiding van het tutoraat naar jaar 2 en 3 ligt niet voor de hand. Vandaar dat we kiezen voor een andere benadering: voortbouwend op de ervaring die studenten in jaar 1 hebben opgedaan met zelfregulatie willen we studenten in jaar 2 en 3 op enkele momenten in het jaar confronteren met de te maken keuzes. Het accent verschuift hierbij gaandeweg van keuzes op het gebied van invulling studieprogramma naar keuzes voor master opleiding, arbeidsmarkt en een persoonlijk ontwikkelingstraject.

Projectomschrijving

Er wordt een klein projectteam ingericht dat zal bestaan uit: de bachelorcoördinator en de Student Development officer (beide uitvoerende rol), een student-assistent, de studieadviseurs, de Career Officer, en de coördinator van het tutoraat. Daarnaast is er inbreng van de International Office GEO en de stagecoördinator.

Plan van aanpak:

  • September 2022: bepalen tijdslijn traject → wanneer welk keuzemoment?
  • Oktober 2022: vaststellen inhoud traject → opdoen van kennis/inzicht, uitwisseling van ervaringen, reflectie
  • November 2022 – februari 2023: uitwerking werkvorm (individuele opdrachten/werken met vragenlijst die eerder bij de UvA is opgedaan narratief/onderdeel blended)
  • Maart – juni 2023: implementatie
  • Juli 2023: evaluatie en aanpassingen

Beoogde resultaten

Het beoogde resultaat is dat studenten inzicht ontwikkelen in de verschillende keuzemogelijkheden en worden uitgedaagd om keuzes te maken voor studie- en professionele loopbaan. Daarnaast zullen ze hierbij kunnen reflecteren op hun eigen positie en skills, en hebben ze inzicht in het werkveld van Utrechtse geografen en planologen en kunnen de specifieke identiteit van geografen en planologen duiden.

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!