Versterken van positieve docent-student relaties

07 January 2024

Educational project

Versterken van positieve docent-student relaties

Dit project beoogt het werken aan positieve docent-studentrelaties weer onder de aandacht te brengen binnen de Universiteit Utrecht. Middels het ontwikkelen van een online trainingsmodule voor docenten en het beter embedden van de Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) in de BKO trajecten wordt getracht de interpersoonlijke relaties van docenten met hun studenten te verbeteren. Dankzij het verbeteren van deze relaties zullen uiteindelijk het welzijn, de motivatie en de prestaties van studenten positief beïnvloed worden.

Achtergrondinformatie

Uit het recente rapport “Monitor Mentale gezondheid van studenten in het hoger onderwijs” van het Trimbos (2021) blijkt dat studenten in het hoger onderwijs behoefte hebben aan betere sociale relaties en interacties met docenten. Met name wo-studenten ervaren minder sociale steun vanuit de onderwijsinstelling. Investeren in de relatie tussen docenten en studenten door middel van kennis, begeleiding en professionalisering kan dit probleem aanpakken. Het Trimbos (2021) benadrukt dat studenten die zich goed voelen, beter leren. De Utrechtse Gezondheidsmonitor van oktober 2021 toont aan dat eenzaamheid onder Utrechtse studenten hoger is dan het landelijk gemiddelde. Als we zouden werken aan de docent-student relatie, dan bevorderen we zowel de prestaties als het welbevinden van studenten.

Projectomschrijving

In de BKO-trajecten binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen wordt op dit moment beperkt aandacht gegeven aan docent-studentrelaties. Daarom wil dit project de VIL-HO meer terug laten komen in BKO-trajecten. Daarnaast willen we de brede docentengemeenschap van de Universiteit Utrecht aanmoedigen om met de VIL-HO aan de slag te gaan met hun docent-studentrelatie. Daarvoor gaan we een e-module ontwerpen in co-creatie met docenten die ook in te zetten is in een BKO-traject. De e-module is aanvullend op het afnemen van de VIL-HO (het afnemen is een voorwaarde) en begeleidt de docent om interactie met studenten te verbeteren. In de e-module breng je als docent eerst de huidige situatie in kaart, leg je die langs een eigen gekozen lat (met input van hoe studenten een ideale docent zien) en identificeer en oefenen je gedragsalternatieven. Zo krijg je beter zicht op de kwaliteit van je interpersoonlijke relaties met studenten en kun je zelf aan de slag om die te verbeteren.

Doel

Dit project heeft als doel om de positieve docent-studentrelaties te versterken binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen, middels het ontwikkelen van een e-module waarin docenten begeleid worden in het verbeteren van hun interacties met studenten. Uitkomsten van de VIL zullen hiermee worden vertaald naar een bruikbaar, didactische instrument voor docenten en BKO-begeleiders zodat docenten zelfanalyse en intervisie kunnen uitvoeren om de interactie met studenten te verbeteren. Voor studenten zal dit project hun welzijn, motivatie en prestaties positief beïnvloeden.

Resultaten

De opbrengst van dit project bestaat uit een online module voor individuele docenten of groepen. Deze module kan worden aangeboden bij de BKO leergang en het deelcertificaat ‘onderwijs uitvoeren’ (FSW). In de toekomst kan dit worden uitgebreid tot een volwaardige module bij het Centre for Academic Teaching and Learning. Het projectteam bestaat uit docenten van Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW), onderwijs- en trainingsadviseurs en onderzoekers, waardoor het een brug kan slaan tussen wetenschap en onderwijspraktijk, dankzij de wetenschappelijke onderbouwing van de VIL.

Further reading

Teaching and learning collection | Interpersoonlijke relaties in het onderwijs (uu.nl)

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!