Onderwijs in kaart

14 October 2016

Educational project

Onderwijs in kaart

In dit project zijn instrumenten ontwikkeld die door docenten gebruikt kunnen worden om de eigen onderwijskwaliteiten in kaart te brengen en zo gericht actie te kunnen ondernemen om hun functioneren te verbeteren.

Achtergrond

Er is aanzienlijk wetenschappelijk bewijs dat voor het behalen van een goede kwaliteit van onderwijs de kwaliteit van de (individuele) docent een wezenlijke factor is (Molenaar et al., 2009; Ramaekers, 2011). Om de individuele docent de mogelijkheid te geven de kwaliteit van het eigen onderwijs te verbeteren op basis van concrete en op specifieke activiteiten gerichte feedback, is een dergelijk ‘structureel’ instrument, waarin zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren zijn opgenomen, onontbeerlijk. Het project bouwt voort op al eerder ontwikkelde instrumenten binnen de opleiding Diergeneeskunde en het UMC Utrecht.

Doelen

De centrale doelstelling van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs binnen de UU door middel van feedback voor de individuele docent. Deze doelstelling wordt bereikt door de implementatie van eenvoudig toegankelijke instrumenten, inclusief reflectie en intervisie, die door een individuele docent gebruikt kunnen worden om zijn of haar onderwijskwaliteit in kaart te brengen. De informatie afkomstig uit deze instrumenten stelt die individuele docent in staat gericht acties te ondernemen ter verbetering van zijn of haar functioneren.

Resultaten

Binnen het project is het gebruiksvriendelijke digitale platform ‘Feedbackinstrumenten en reflectie’ ontwikkeld. Op het platform worden verschillende instrumenten aangeboden die een docent voorzien van feedback op zijn of haar functioneren. Daarnaast biedt het platform instrumenten om te reflecteren op deze feedback met behulp van zelfreflectie en intervisie.

De verschillende onderdelen zijn via de volgende links te bereiken:

Feedbackinstrumenten

Reflectie en intervisie

Referenties

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!