History Teaching Platform: als community of practice

07 June 2024

Educational project

History Teaching Platform: als community of practice

In 2023-2024 is het History Teaching Platform opgericht om meer uitwisseling en professionaliseringsmogelijkheden te faciliteren tussen docenten in het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Met dit USO consolidatieproject wordt onderzocht hoe het Platform wordt ingebed in de departementale organisatie en of het een duurzame positie kan verwerven.

Achtergrond

Het History Teaching Platform is opgericht in 2023-2024 met behulp van USO-gelden ter beschikking van het departement GKG en ondersteuning vanuit de EMP (Faculty Incentive Fund/EMP). Het doel was om uitwisseling en professionaliseringsmogelijkheden te faciliteren tussen docenten in het departement. Onderwijs speelt een grote rol in de werkzaamheden van personeel. Het onderwijzend personeel kent veel medewerkers met internationale onderwijservaring en zo komen er binnen het departement verschillende onderwijsculturen samen.

Het platform voorziet duidelijk in een behoefte bij onderwijzend personeel binnen het departement. Vanuit het Platform zijn verschillende inspiratie-bijeenkomsten gefaciliteerd, waarbij is gefocust op het onderwijs aan eerstejaarsstudenten, frictie en debat in de onderwijscontext. De sessies zijn goed bezocht (ongeveer 30 medewerkers).

Vanuit het platform is een enquete uitgezet naar de behoefte van de docenten. Hieruit zijn 3 aspecten naar voren gekomen, namelijk

  1. Het continueren van de inspiratie- en kennissessies;
  2. Het bieden van informatie en mogelijkheden voor uitwisseling tussen docenten rondom onderwijskundig onderzoek en onderwijsinnovatie;
  3. Het faciliteren van gesprekken over onderwijsbeleid binnen het departement.

Projectbeschrijving en doelen

Het consolidatieproject heeft ten doel om het History Teaching Platform in te bedden en (intern) te verduurzamen. Om dit te realiseren zijn de volgende doelen opgesteld.

  • Het voortbestaan inspiratie- en kennissessies History Teaching Platform;
  • Het History Teaching Platform als schakel tussen onderwijspraktijk en CAT en faculteitsbrede initiatieven;
  • Initiatieven nemen voor en facilitering van sessies waarbij mogelijkheden rondom samenwerking rondom onderwijsinnovatie en -onderzoek gezamenlijk worden onderzocht.

Beoogde resultaten

Met het verduurzamen van het History Teaching Platform krijgen docenten de ruimte casussen te bespreken uit de onderwijspraktijk, in aanraking te komen met onderwijsonderzoek en -innovatie van collega’s, en worden gemotiveerd zich niet alleen als (kunst)historicus te ontwikkelen, maar ook als (kunst)geschiedenisdocent. Hiermee wordt de centrale rol van het onderwijs in de taakbeschrijving van academische staf erkend en serieus genomen, wat de onderwijskwaliteit binnen het departement ten goede komt.
Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!